Op de bestuursvergadering van 08-09-2015 hebben we helaas afscheid moeten nemen van twee bestuursleden.

Anneke Pier gaat het bestuur verlaten om persoonlijke redenen. De voorzitter Geert Vos bedankte haar voor haar vele jaren van inzet. (zie de foto's)

Bestuur08092015 01  Bestuur08092015 02

Ook hebben we afscheid genomen van Klaas Huttema. Hij verlaat het bestuur om gezondheids redenen en vanwege de verhuizing naar Appingedam.
De voorzitter, Geert Vos, bedankte ook Klaas Huttema voor zijn vele jaren inzet voor de Stichting Historie Garrelsweer. Namens de Stichting Historie Garrelsweer ontving Klaas Huttema een oorkonde, waarmee hij werd benoemt tot erelid van de Stichting Historie Garrelsweer. Daarnaast ontving Klaas Huttema een beeldje.
(zie de onderstaande foto's)

Bestuur08092015 03   Bestuur08092015 04

Bestuur08092015 05   Bestuur08092015 06

Bestuur08092015 07    Bestuur08092015 08