Köster van Garrelsweer
SHG00799

Domie haar ’s Zotterdag ’s oavends bie Trientje Mui in kroug zeten, en doar was ’t rieklijk loat worden. Nou mos e Zundag’s mörgens wel preken.
De köster haar gemainte verzöcht om te zingen, en dit was oflopen. Hai keek es schuuns noar boven, noar preekstoul.
Domie zat ter er wel, mor was onder ’t stichtelijk gezang hail ongemaarkt onder zaail goan. 
Köster, hail zachies : ” Domie, ’t is oet !, en nog es weer : “ ’t is oet Domie “. Mor Domie dreumde dat e nog in haarbaarg zat en zee :
“ Den mout Trientje mui der nog mor weer ain ientappen “ . Dat was nou nait zo hail stichtelk, moar ’t was slim dudelk.
Boeren en börgers knivvelden even, mor köster zee tegen gemainte:“ Din maor eerst weer van veuren of aan “!

En zoo is ’t spreekwoord in de wereld komen, as ter es wat mishottjet : Din maor weer van veuren of aan, net as de köster van Garrelsweer.


                       SHG03018GROOT                                                               

Op initiatief van de destijds bestaande “ Commissie Dorpsvernieuwing “ werd aan het Kerkpad bij de Hervormde pastorie een beeldje geplaatst van de : “Köster van Garrelsweer “.
Het beeldje werd op 15 september 1979 onthuld door de burgemeester van de Gemeente Loppersum, de heer A.Assies. Het  is gemaakt door de bekende Groninger
beeldhouwer Wladimir de Vries.