SHG banner kerkhofproject

Project Kerkhof
De winter is voorbij de lente komt. Nu de zon weer gaat schijnen begint het weer te kriebelen om verder te gaan met ons kerkhof project.
Vorig jaar hebben we veel kunnen doen omdat het ondanks de slechte zomer elke zaterdag mooi weer was. Ik herinner me 1 zaterdag dat we even onder een boom hebben gestaan om te schuilen voor een kort buitje, maar verder was het altijd goed weer..
We hopen dat veel mensen steeds me willen werken. Er is voor iedereen wel wat te doen en je hoeft beslist niet erg handig te zijn. Het is ook niet zo dat je elke zaterdag moet komen. Als je een keer niet kunt is dat geen probleem. De ervaring leert ons wel dat toch bijna iedereen er zaterdags wel even is. Het is ook reuze gezellig.
Als u niet kunt werken op het kerkhof kunt u ons misschien financieel steunen. Ons bankrekening nr is : 33.72.00.971.
We zien u graag en in de pauze is er koffie en thee.
Vorig jaar in mei zijn we met een groepje vrijwilligers begonnen met het opknappen van het oude kerkhof bij de voormalige Hervormde kerk in Garrelsweer. Ondanks de slechte zomer hebben wij er elke zaterdag iets kunnen doen. Het resultaat is al zichtbaar. Graven zijn schoongemaakt, teksten weer leesbaar gemaakt en ijzeren hekken weer ontroest en geschilderd. Ook zijn bomen en struiken gesnoeid. Wij hebben hierover contact gehad en advies ingewonnen bij o.a. Landschapsbeheer Groningen. Van een aantal instanties hebben wij een kleine subsidie gehad en van de gemeente Loppersum krijgen we gratis thee,koffie,suiker, koffiemelk enz.

Dit jaar hebben we weer een aantal sponsoren aangeschreven, maar het is de vraag of we nu weer iets krijgen,daarom doen wij een beroep op de inwoners van Garrelsweer en omgeving om ons te sponsoren. U kunt uw gift overmaken op onze bankrekening nr. 33.72.00.971 t.n.v Stichting Historie Garrelsweer te Garrelsweer. Als u het leuk vindt om me te werken houdt onze berichtgeving hierover dan in de gaten. In mei 2012 hopen we hiermee weer te starten. Het is ook heel gezellig.

S7302628
 
  S7302723   S7302730   S7302735KERKHOF BIJ DE VOORMALIGE HERVORMDE KERK IN GARRELSWEER

De Stichting Historie Garrelsweer gaat met toestemming van het College van Kerkrentmeesters van de PKN gemeente beginnen
met het restaureren van oude graven op genoemd kerkhof om deze te beschermen tegen verder verval.
Deze advertentie heeft als doel belanghebbenden hierop te attenderen.
Indien u bezwaren heeft verzoeken wij u dit binnen 1 maand na dato schriftelijk kenbaar te maken aan het bestuur van de SHG, Stadsweg 64 9918 PR Garrelsweer.

S7302772    S7302930    S7303231

                                                                  


Werkzaamheden Kerkhof
Op 14 mei 's morgens om 9 uur stonden 15 vrijwilligers op het kerkhof om te beginnen aan het karwei om te proberen oude grafzerken weer op te knappen.
Wij waren blij met het grote aantal mensen, zelfs nog uit Zuidlaren. Na een korte inleiding ging iedereen aan de slag. Met borstels werden de stenen schoongemaakt van algen en vuil,waardoor
ze weer helder van kleur werden.
Ook werd begonnen met het roestvrij maken van ijzeren hekwerk. Toen de eerste 2 stenen schoon waren werd ook begonnen met het opnieuw verven van de letters.
Toen kon je echt al zien hoe mooi het gaat worden. Bomen werden gesnoeid en zelfs een " wilde " boom werd verwijderd zodat het graf weer zichtbaar werd.

Er is nog veel werk te doen, maar het was gezellig en gelukkig bleef het op een klein buitje na droog en konden we heerlijk
in het gras zitten om koffie te drinken. Het was een goede start. Als u me wilt helpen bent u hartelijk welkom. Bij goed weer is er zaterdags altijd ( hopen we ) wel een aantal mensen aanwezig.

 

Stichting Historie Garrelsweer 

      

Project Kerkhof

In mei jl. begonnen wij met onze werkzaamheden op het kerkhof bij de voormalige Hervormde kerk in Garrelsweer. 15 mensen hadden zich hiervoor opgegeven en ondanks de slechte zomer hebben wij tot oktober elke zaterdagmorgen gemiddeld met 10 mensen op het kerkhof gewerkt. Van de Provincie Groningen en van de kerkrentmeesters van de PKN, hebben wij hier voor een klein bedrag aan subsidie gekregen waar wij
de meest noodzakelijke materialen van hebben kunnen kopen. Ook het Prins Bernhardfonds heeft ons toegezegd een bedrag hiervoor ter beschikking te willen stellen. Daar kunnen wij volgend voorjaar dan nog gebruik van maken. Bij de Gemeente Loppersum kunnen wij gratis koffie, thee, koffiemelk en suiker ophalen. We hebben al veel kunnen doen en het begint al zichtbaar te worden. De ijzeren hekken van een aantal graven zijn van roest ontdaan en opnieuw geschilderd. Bomen en struiken zijn gesnoeid. Veel teksten op grafstenen zijn weer leesbaar gemaakt. Vooral dat laatste is een werk dat veel geduid vraagt. Het waren gezellige morgens en we hebben veel positieve reacties ontvangen, zelfs vanuit Australiƫ. Ook hebben wij mensen gestimuleerd zelf het graf van hun voorouders eens een opknapbeurt te geven.
Omdat het een oude begraafplaats is zullen sommige grafstenen iets scheef blijven staan en verwijderen wij niet alle korstmossen. Dit ook op advies van Landschapsbeheer Groningen die ervaring heeft met dergelijke projecten. Alleen bij ernstig verval wordt hieraan iets gedaan. Volgend voorjaar hopen wij verder te gaan met dit project. We hopen dat er ook nog mogelijkheden worden gevonden het op grotere schaal aan te pakken, hierover blijven wij in contact met de kerkrentmeesters en Landschapsbeheer. Graag willen wij iedereen bedanken die op wat voor manier dan ook heeft meegedaan.