SHG banner Kremersgankje

Op 3 oktober 2009 verzamelde zich aan de Trekweg een groepje mensen voor de onthulling van de naambordjes Kremersgankje.SHG02059 t
Hierbij waren o.a. aanwezig de familie Kremer , en de familie Wierenga als nazaten van de heer Jan Kremer naar wie het Kremersgankje is genoemd. Namens de gemeente Loppersum was mevr. Elderman aanwezig en nog enkele andere speciaal genodigden en natuurlijk het bestuur van de Stichting Historie Garrelsweer. Ook was mevr. Schaaphok uit Garmerwolde erbij, want zij wees ons als Stichting Historie Garrelsweer nog eens weer op de naam van dit weggetje. Na de uitgave van het boek " Van Gerleviswert tot Garrelsweer" belde zij op met de vraag of het Kremersgankje ook genoemd werd in het boek. Dat bleek niet specifiek het geval.
Zij vertelde toen over haar jeugd, dat ze wel speelde aan de Trekweg bij de fam. Kremer en zo de naam Kremersgankje kende.
Op de eerst volgende bestuursvergadering van de Stichting Historie Garrelsweer werd hierover gesproken en werd besloten de mogelijkheden te onderzoeken om het weggetje nu officieel de naam Kremersgankje te geven.
De Gemeente Loppersum vond dit ook een goed idee en zorgde voor de naambordjes en zo stond op 3 okotober een groepje mensen bij elkaar om de beide naambordjes te onthullen.
 

SHG02064 tAls Stichting Historie Garrelsweer waren wij erg blij dat 2 kleinzonen van Jan en Martje Kremer de onthulling wilden doen.
Jan Kremer werd geboren in Wirdum op 4 oktober 1857 als zoon van Gerrit Jans Kremer en Luikje Pieters Bos, op 18 mei 1887 trouwde hij met Martje Wolthuis op 21 september 1857 geboren als dochter van Willem Jans Wolthuis en Aaltje Klaassens Groothuis.
Jan Kremer was toen van beroep bakker.
Later werd hij koren schipper in Garrelsweer aan de Trekweg hier op de hoek van het Kremersgankje. Het huis is inmiddels vervangen door een nieuw huis wel aangepast aan de sfeer van de Trekweg.
Zij kregen voor zover was na te gaan 7 kinderen. 6 dochters en als laatste op 13 maart 1899 nog zoon Gerrit. 2 meisjes stierven op jonge leeftijd.
Martje overleed op 2 juli 1932 en Jan in Groningen op 18 mei 1939, bijna 82 jaar oud.
Beide zijn op het kerkhof bij de voormalige Hervormde kerk begraven.
Toen we met de naamgeving bezig waren dook ook de naam Blaauwsgankje op naar de fam. Blaauw die in de oorlogsjaren hiernaast hebben gewoond.

Bij navraag onder de oudere Garrelsweersters had toch Kremersgankje de voorkeur, want die naam had de oudste rechten. In de feestweek deze zomer was er een oudere Garrelsweerster die het spontaan had over het Kremersgankje en zo heet het dus nu voortaan officieel.
We zijn de Gemeente Loppersum dankbaar voor hun medewerking.
De heren Wierenga en Kremer onthulden beide een naambordje en vertelden zeer dankbaar en ontroerd te zijn dat dit tot stand gekomen is en zo hun opa en oma worden geƫerd.
Na de onthulling en het maken van diverse foto's door de o.a. de aanwezige pers werd met de familie Kremer nagepraat in het Dorpshuis.
De heer Jan Kremer bedankte daar nogmaals met een leuk verhaal over zijn grootouders de Stichting Historie Garrelsweer voor hun inzet en mevr. Elderman als vertegenwoordigster van de Gemeente Loppersum die dit mede mogelijk heeft gemaakt