SHG banner startpagina

Gebeurtenissen  Garrelsweer

Prehistorie
In de omgeving van Garrelsweer ( Gerleviswert) worden wierden aangelegd o.a. Merum, Nienhuis en Enzelens.

1057
Garrelsweer ( Gerleviswert ) krijgt Markt- Munt- en Tolrecht van de Duitse koning Hendrik de IV-de, tegelijk met Winsum.

1057 – 1200
Garrelsweer is een belangrijke plaats aan de Fivel en de Delf.

1192
De Delf wordt verder uitgegraven en wordt de nieuwe verbinding naar de zee.

1262
Geweldige storm vernielt de sluis in "De Viskemare " (vismaar) in Garrelsweer.

1300
Strijd tussen de Schieringers en de Vetkopers.

1397
Schermutselingen bij Oldersum en Muda. De gevangen Hollanders worden in het Damsterdiep verdronken.

1424
Damsterdiep tussen Ten Post en Groningen gegraven.

1465
Jacobus Wiltingh pastoor te Garrelsweer schenkt zijn bezittingen in Ter Apel voor de bouw van het klooster.

1501
Beleg Mudaborg. In Wittewierum wordt een wagen voorzien van een groot vat dat door de verdedigers van Muda aangezien wordt voor een kanon, waardoor zij zich overgeven.

1566
Beeldenstorm in Garrelsweer door Tiard en Wilco Rengers.

1568
Schermutselingen tussen de troepen van Lodewijk van Nassau en de Spaanse Graaf Aremberg. Het begin van de 80 jarige oorlog bij het Vismaar in Garrelsweer.

1620-1631
Ruzie tussen de families Rengers van Tuwinga en Oldenhuis over het gebruik van de weg tussen Wittewierum en Ten Post.1641


Plannen voor de aanleg van een Trekweg langs het Damsterdiep.

1652
Hendrik Hiddens wordt aangesteld als onderwijzer in Garrelsweer.

1694
Edzard Rengers gestorven en 5 dagen lang uitgeluid.

1717
De kerk krijgt zijn huidige klok van Catarina van der Noot de weduwe van Edzard Rengers met de tekst : So menigh mael ghy hoort den helderen clockenslach, gedenckt andachtichlyck an uwen jongsten dach.

1717
Kerstvloed 12 huizen verwoest of beschadigd. Veel vee verdronken.

1719
De snik naar Delfzijl vastgelopen in Winneweer. De bewoners van boerderij Muda helpen om de snik weer volt te trekken en worden door het Snikkevaardersgilde beloond met een zilveren lepel met inscriptie.

1735
Er is sprake van "Juffer Tjassens Tichelwerk " te Enzelens.1798


Verkoop van het huis van de korenschipper te Enzelens.

1801
De zgn. Muda klapbrug aangelegd.

1801/1802
De Hoeksmeersterpolder ontstaat en wordt er twee molens gebouwd.

1810?
Oliemolen in Garrelsweer gebouwd.

1816
Garrelsweersterkloostermolenpoldermolen gebouwd.

1816 - 1818
Er wordt een stuk grond gekocht aan de Merumerlaan voor de bouw van een "Cazernering van de Fransche Troupes die daar op de grote route op ordonnance lagen".

1820?
Begin Nanninga's Houtfabriek Winneweer en bouw van de molen.

1827
Commissie voor Armenzorg opgericht o.a. door "Olyslager" Nienhuis.

1828
Garrelsweer wordt beschreven als een klein aangenaam dorp aan de kleiweg naar Appingedam

1830
Mazelen epidemie en begin Nanninga's Houtfabriek en bouw van de molen.

1833
Vergunning verleend tot het oprichten van een smederij aan de Stadsweg.

1835
De "afgescheiden kerk" ontstaat. De eerste diensten worden gehouden in het huis van oliemolenaar Nienhuis aan de Rijksweg.

1838
Meester Hagedoorn wordt onderwijzer in Garrelsweer zonder dat hij hiervoor de vereiste papieren heeft.

1841
Koning Willem I gebruikt de maaltijd in het café te Winneweer.

1844
Ds. Kok eerste afgescheiden predikant in Garrelsweer.

1847
Collatierecht van de Hervormde kerk wordt verkocht aan Jhr. Mr. O.Q. van Swinderen Hervormde pastorie wordt afgebroken en vervangen door de huidige pastorie.

1858
De korenmolen in Garrelsweer wordt gebouwd.

1872
De eerste Gereformeerde kerk op het zgn. Krapstoofheem gebouwd.

1866
Bijna de gehele aardappeloogst gaat verloren. Er wordt een fonds gevormd om bonen, gerst en gort in te slaan.

1866
De Hoeksmeersterpolder wordt opgedeeld in de Noorder- en Zuiderhoeksmeersterpolder.

1870
De appelhof van de pastorie wordt verkocht aan de gemeente en hier wordt de nieuwe school gebouwd.

1870
Brand op de boerderij Muda. De bewoner K. Muda is aan de gevolgen van zijn brandwonden overleden.

1871
· ·<B20> ·
De boerderij van Koolman te Hoeksmeer brandt op ( nu de boerderij Hoeksmeer ) Tegen de pokkenepidemie in Garrelsweer worden 173 mensen ingeënt.

1872
De Gereformeerde school wordt gesticht.

1877
Garrelsweersterkloostermolenpoldermolen afgebrand en herbouwd.

1882
Begin Gereformeerd Jeugdwerk in Garrelsweer. Het nieuwe schoolmeestershuis wordt gebouwd voor de openbare school.

1887
Eemskanaal gereed. Steenfabriek De Onderneming in Winneweer wordt opgericht.

1891
Waterschap Bovendijks opgericht.

1898
Muziekvereniging Jehova Nissi opgericht ( in 1919 weer opgeheven).

1902
De Vereeniging tot Bevordering van het Gereformeerde onderwijs Loppersum- Bovendijks wordt opgericht. Melkfabriek Winneweer opgericht.

1903
In Hoeksmeer ontstaat de Dijkema Polder op verzoek van P. Dijkema.

1908
Een nieuwe Gereformeerde kerk wordt gebouwd gedeeltelijk op de fundamenten van de oude.

1909
Meester Fruitema verdrinkt na een bezoek aan een vergadering in Loppersum op de terugweg in de Wijmers.

1911
De Hoeksmeersterweg wordt aangelegd.

1912
De oude Hervormde Kerk uit de 13e eeuw wordt afgebroken en vervangen door een nieuw kerkgebouw. Het Hoog Balkje bij de Hervormde kerk afgebroken en vervangen door een ijzer draaienbrug.

1913
Een van de molens in Hoeksmeer wordt afgebroken (oostelijke molen).

1914
Begrafenisvereniging De Laatste Eer opgericht.

1915
Garrelsweer krijgt elektrisch licht.

1917
IJsvereniging Nooitgedacht opgericht.

1931
De Joodse slagers dochter Kaatje Cohen wordt benoemd als onderwijzeres aan de openbare school.

1936
Oranje Vereniging opgericht.

1938
De openbare scholen uit Garrelsweer en Wirdum gaan samen en krijgen een nieuw schoolgebouw in Wirdumerdraai. Vereniging Dorpsbelang en Hervormde Vrouwengroep " Dient elkander door de Liefde " opgericht.

1940
Begin 2e wereld oorlog. In Bovendijks wordt een nieuwe woning gebouwd voor het hoofd van de Gereformeerde school.

Winnaar: 1942
De fam. Cohen wordt weggevoerd naar Westerbork.

1943
Inbraak door verzetsgroep Zijlema in Gemeentehuis Loppersum. Kaarten burgerlijke stand en blanco persoonsbewijzen worden meegenomen.

1944
Gevechtsvliegtuig stort neer in Winneweer. Op 28 juli 1944 Fokko Reinard Zuidveld wordt gearresteerd. Hij overlijdt in concentratiekamp Neuengamme. Op 20 september 1944 inundatie Hoeksmeer. Kaatje Cohen wordt in Oosthuizen op haar onderduikadres gevangen genomen en in Auschwitz vermoord.

1945
Einde 2e wereldoorlog. Diverse slachtoffers in Garrelsweer. Harm Werkman, Koos Kleinhuis , Gerrit Kraijema, Pieter en Kornelis Harm Schaaphok.

1946
Kerkscheuring in de Gereformeerde kerk. De eerste kerkdiensten van de Gereformeerde kerk vrijgemaakt worden gehouden in de bovenzaal van café Tooi.

1948
Comité bejaardenreizen opgericht ( in 2008 opgeheven ). In dit jaar start ook de biljartclub O.B.K.1949


Damclub Denk en Zet opgericht.

1954
De korenmolen van Garrelsweer wordt afgebroken.

1957
Garrelsweer bestaat 900 jaar.

1960
Eerste Vergadering Ned. Christen Vrouwen Bond. ( Passage )

1961
Toneelvereniging Vriendschap opgericht.

1964
Handwerkclubje opgericht.

1966
Oprichting Lijst 4 voor woningbouw in Garrelsweer.

1967
Er worden 11 nieuwe woningen gebouwd. Tevens aanleg Ockingeheemlaan. Ook wordt de "Soos " opgericht.

1968
Eerste bijeenkomst Schuttersvereniging " G.E.O.1970


In de 70-tiger jaren wordt de Peuterkeet (later Garrelsgrut) opgericht.

1974
Handwerkclubje opgericht. Ook start de Chr. Zangvereniging Spectrum. Opgeheven in 1981.

1979
Plaatsing van het beeldje "De Köster van Garrelsweer". Van de dorpskrant GarWin verschijnt het eerste nummer. In februari woedt een enorme sneeuwstorm. Garrelsweer is van de buitenwereld afgesloten.

1980
In Winneweer wordt steenfabriek "De Onderneming" gesloten.

1981
Sjoelclub "De Vliegende Brik" opgericht.

Winnaar: 1982
Dorpshuis Weersterheem gebouwd.

1983
Stichting Dorpshuis Weersterheem opgericht.

1986
Stichting Historie Garrelsweer wordt opgericht evenals Wijnclub Garrelsweer.

1988
Damster vaarcircuit geopend.

1989
Brand verwoest de kippenmesterij van D. Bos op Van Sandicks Hoeve.

1990
Gemaal Katerhals wordt gebouwd.

1995
Weersterheem wordt opnieuw geopend na een verbouwing. De Canadese piloot Ian Fowler bezoekt samen met zijn vrouw Garrelsweer waar hij in 1944 is neergestort met zijn vliegtuig. Copiloot Desmond Snape kwam hierbij om het leven. De supermarkt van de fam. Krikke bestaat 25 jaar.

1997
Reünie in verband met 125 jarig bestaan Christelijke school. Wijnclub Garrelsweer wordt Wijngilde De Bottelaer.

2002
Runploug Garrelsweer opgericht en ijsbaan gerealiseerd.

2003
De eerste aardbeving vond plaats in Hoeksmeer met een kracht van 3.0.

2004
Slingertuin Tjassensheerd opnieuw aangelegd.

2005
Ontstaan van de Federatie PKN kerk. Tevens wordt de Gereformeerde kerk vrijgemaakt opgeheven.

2006
* Matthijs Blok wordt Europees kampioen fietscross.
* Dorpsbelangen krijgt toestemming van de gemeente om het terrein naast het dorpshuis aan te schaffen voor het realiseren van een dorpsplein.
* Twee wandel- en fietspaden krijgen, op voordracht van de Historische Vereniging, de namen "Ockemaheerdpad" en "Alkemaheerdpad".
* De begrafenisvereniging "De Laatste Eer" bestaat 100 jaar. De vereniging is in 1906 opgericht als "Begrafenisvereniging Garrelsweer" maar deze naam is in 1955 gewijzigd in "De Laatste Eer".
* Silvia Osinga begint met haar winkel "Silly's Giftshop".

2007
*
De 300-ste Garwin komt uit.
*
Fam. Krikke stopt met de supermarkt.
*
De Garrelsweerster vlag wordt gemaakt.
*
De Peuterspeelzaal "Garrelsgrut" verhuist van het dorpshuis naar de basisschool "De Klimop".
*
Aart Timmer wint met tafeltennis (dubbelspel) een zilveren medaille op de Special Olympics in Shanghai.
*
Jantje Meyer overlijdt en daarmee verdwijnt het laatste kruidenierswinkeltje van Garrelsweer.
*
Viering 950-jarig bestaan van Garrelsweer. Uitgave van het boek Van Gerleviswert tot Garrelsweer.

2008
*
Akte getekend voor de overdracht van het terrein achter het Dorpshuis.
*
Verbouwing Dorpshuis gestart.
*
De familie Postma begint met "Grandma's Shop".

2009
*
Tassenactie gordijnen voor een gordijn. Opbrengst is bestemd voor een nieuw toneelgordijn.
*
Start schildersclub.
*
Damclub Denk en Zet viert 60-jarig bestaan.
*
Bordje Kremersgankje onthuld.
*
Oprichting Koor Met Vocale Beperkings (KMVB)
*
Biljartvereniging OBK terug in Weersterheem.
*
Start "Happie van Appie" in het dorpshuis.
*
Silvia Osinga stopt met haar winkel "Silly'Giftshop".
* Geheel vernieuwd Dorpshuis wordt in gebruik genomen.

2010
*
Brug Lopster Til vernieuwd.
*
Schildersclub exposeert voor de eerste keer in Weersterheem.
*
Garrelsweer wint de publieksprijs "Passie voor het Platteland" (zilveren plaquette)

2011
*
Stichting Historie bestaat 25 jaar.
*
Start herinrichting Rijksweg/Stadsweg.
*
Draaibrug bij café De Brug vernieuwd.
*
Oranjevereniging Garrelsweer-Winneweer bestaat 75 jaar.
*
Thies Slagter neemt afscheid van de Garwin.

2012
*
Scholen Wirdumerdraai en de Klimop fuseren. De nieuwe school heet Wirdumerklimmer.
*
Ommetje van Garrelsweer gerealiseerd.
*
De Buurtambassadeurs beginnen met hun werkzaamheden.
*
Kindermonumentje (gerealiseerd door de S.H.G.) wordt onthuld op het kerkhof bij de hervormde kerk.
*
Klok uit de toren van de Herv. Kerk wordt in de toren van de P.K.N.-kerk gehesen.

2013
*
Vereniging Dorpsbelangen Garrelsweer bestaat 75 jaar.
*
Gerda Remminga en Cathrien Bouma bezoeken de Kroning van Koning Willem Alexander in Amsterdam.
*
Er wordt begonnen met de restauratie van de Kloostermolen.
*
De fam. Leuveld wordt eigenaar van de Hervormde Kerk.
*
Heftige aardbeving in Huizinge. Wordt ook gevoeld in Garrelsweer.
*
Feestelijk opening n.a.v. de herinrichting Rijksweg/Stadsweg.
*
Oprichter en erelid van de S.H.G., dhr. J. Schilthuis, overleden.

2014
*
Boek "Garrelsweer 2013" uitgekomen.
*
Dorpsplein verfraaid met behulp van NL Doet.
*
Feestelijke opening van de herbouwde Kloostermolenpoldermolen.

2015
* Opening Stadswegproject met Garrelsgruttermarkt en onthulling van een bord bij de steiger over de oude handelsroute.
* Opening Molenwandelpad.
*
Gesprekken over de aardgaswinning, georganiseerd door de N.A.M., het C.V.W. en de Dialoogtafel.
*
Opheffing koor K.M.V.B.